Proces [NE]

De manier waarop wij naar de wereld kijken en haar betekenis geven is een perceptueel proces. Een proces van waarneming van onze zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken, proeven. Waarneming is een subjectief gebeuren en afhankelijk van de context koppelen wij er een betekenis aan. Onze perceptie wordt gevormd en gekleurd door conditioneringen, rituelen, ervaringen, overtuigingen en door onze taal.

 

Dit perceptuele proces is naar mijn idee een sociaal proces; we hebben de ander nodig om onze eigen perceptie vorm te geven en te toetsen om tot een persoonlijk oordeel te komen over een situatie of een gebeuren. Interpretatie is hier onderdeel van. Wanneer we met elkaar in een dialoog blijven en hierdoor onze waarnemingen en oordelen telkens opnieuw interpreteren, houden we onze zienswijze en ons denken flexibel en open. Niets staat vast, alles is veranderlijk en beweeglijk. Deze beweging, het ‘zwakke denken’ (Gianni Vattimo), maakt ruimte voor nieuwe beschouwingen, meningen, verbindingen, uitvindingen, creaties, etc.

 

“De hermeneutiek is het filosofische middel van het zwakke denken. Het is immers de hermeneutiek die bij uitstek geschikt is om met meerduidigheid en meerzinnigheid om te gaan. Er is geen ahistorische, neutrale, transparante waarheid. Waarheid is een gebeuren. Waarheid realiseert zich in een dialoog, die de deelnemers verandert. Het is juist de hermeneutiek die nooit de definitieve waarheid bezit, maar in een voortdurende dialoog de wereld interpreteert en ontwerpt.” [1]

 

Door in mijn werk ‘betekenis’ flexibel te maken (vatbaar voor meerdere interpretaties), heb ik als maker de vrijheid gevonden om me te kunnen verdiepen in mijn mediums (tekenen, schilderen, objecten) en bezig te zijn met vorm, kleur en materiaal. En hoewel mijn aandacht en voorkeur uitgaat naar bepaalde thema's en observaties, gaat mijn werk niet per se over thema’s die mij persoonlijk boeien of over het maakproces op zich, maar over de vertaling van dit hele proces; mijn vrijheid wordt een vrijheid voor degene die ernaar kijkt en biedt ruimte voor nieuwe openingen, betekenissen en interpretaties.

 

 

Afbeelding bovenaan: blz. 24-25 van de appendix bij hoofdstuk 'Patafysica (thesis Anders'zichten, 2018) Mijn thesis is te lezen en op te vragen via de mail (pdf).  

[1] Bas Hengstmengel, Wapenveld Online. Bron: https://wapenveldonline.nl/artikel/883/zwak-geloven/ (2009)